zobacz powiększenie


ETHOS Rok 31 2018 nr 4(124)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
ROK 31
2018 nr 4 (124)

UPADEK

TEOLOGICZNA WIZJA UPADKU

METAFIZYKA I ETYKA O UPADKU

LITERACKIE OBRAZY UPADKU I UPADANIA

TERYTORIA UPADKU

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Ks. Janusz MARIAŃSKI – Kondycja religijna i moralna studentów polskich (rec. Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988 – 1998 – 2005 – 2017, red. S.H. Zaręba, M. Zarzecki, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018)
  • Adam F. BARAN – Adama Strzembosza potyczki z PRL-em (rec. A. Strzembosz, Między prawem i sprawiedliwością, rozmawiał: S. Zakroczymski, Biblioteka „Więzi”, tom 334, Warszawa 2017)
  • Propozycje „Ethosu” („Akcent” 39(2018) nr 3(153), „Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof”; Encyklopedia 100-lecia KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887