zobacz powiększenie


ETHOS Rok 32 2019 nr 1(125)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 32
2019 nr 1(125)

SŁUCHANIE

USŁYSZEĆ GŁOS

SŁUCHAJĄC DOŚWIADCZENIA

KU WSPÓLNOCIE SŁUCHAJĄCYCH

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Ks. Jan SOCHOŃ – Na nowo przemyśleć Kościół (rec. A.M. Wierzbicki, Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa. Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2018)
  • Łukasz LIBOWSKI – O niewolnikach, moralnie neutralnym prawie i sędziowskich dylematach (rec. J. Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017)
  • Propozycje „Ethosu” (K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Instytut Jana Pawła II KUL–Wydawnictwo KUL, Lublin 2018; A. Grzegorczyk, W poszukiwaniu ukrytego sensu. Myśli i szkice, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2018)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887