zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-1-125-10Iwona BARWICKA-TYLEK – Słuchanie. Zapomniany fundament demokracji


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule przedstawiono historyczne i filozoficzne źródła rozdzielenia „mówienia” i „słuchania” we współczesnym dyskursie politycznym oraz konsekwencje tego rozdzielenia dla funkcjonowania demokracji liberalnej. Punktem wyjścia jest koncepcja Tomasza Hobbesa, którego postrzeganie wolności jako przeciwstawnej prawu stanowionemu sprowadziło polityczne rozumienie „słuchania” wyłącznie do „po-słuszeństwa”. Następnie ukazano losy liberalnej (John Locke) oraz demokratycznej (Jean-Jacques Rousseau) odpowiedzi na nakreślone przez Hobbesa stanowisko, a także ich aktualne i z politycznego punktu widzenia w dużej mierze negatywne konsekwencje praktyczne, opisywane przez Richarda Sennetta i Michela Foucaulta. W ostatniej części artykułu przypomniano – jako alternatywę – starożytną koncepcję demokracji, w której wolności słowa (mowy) towarzyszył wyraźny obowiązek słuchania (greckie pojęcie „isegoria”). Słowa kluczowe: słuchanie, demokracja, liberalizm, wolność, Ateny

Kontakt: Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Bracka 12, 31-005 Kraków
E-mail: i.tylek@gmail.com http://www.doktryny.wpia.uj.edu.pl/dr-hab.-iwona-barwicka-tylekPliki do pobrania:

» 125_Barwicka_Tylek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887