zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-1-125-12Joanna DEMBIŃSKA-PAWELEC – Spadkobierca mistycznego objawienia. Czesław Miłosz wobec religijnej myśli Oskara Miłosza


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Szkic ukazuje wpływ mistycznych aspektów twórczości Oskara Miłosza na utwory religijne Czesława Miłosza. Oskar Miłosz był dalekim krewnym Czesława, spotkali się w Paryżu w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Czesław Miłosz tłumaczył wiersze i metafizyczne poematy prozą Oskara Miłosza, pisał także artykuły na temat życia i twórczości swojego krewnego. Laureat Nagrody Nobla traktował tę pracę literacką jako swą tajemną misję. Autorka szkicu ukazuje, że mistyczne koncepcje poznane w trakcie pracy nad tekstami Oskara przeniknęły do własnych utworów Czesława Miłosza poprzez metafory, symbole i wizje apokatastazy.

Słowa kluczowe: Czesław Miłosz, Oskar Miłosz, poezja, mistycyzm, poezja metafizyczna, apokatastaza, wpływ literacki

Kontakt: Zakład Teorii Literatury, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, 40-032 Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 1
E-mail: joanna.dembinska-pawelec@us.edu.plPliki do pobrania:

» 125_Dembinska_Pawelec.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887