zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-1-125-11Margaret A. Goralski, Krystyna Górniak-Kocikowska − Edukacja w dobie sztucznej inteligencji. wola słuchania jako nowe wyzwanie pedagogiczne


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Jednym z ważnych problemów w edukacji jest to, że bardzo dużą liczbę studentów charakteryzuje brak woli słuchania, szczególnie słuchania krytycznego. Słuchanie krytyczne jest ściśle związane z myśleniem krytycznym, które z kolei postrzegane jest jako umiejętność niezbędna do właściwego funkcjonowania w społeczeństwach postoświeceniowych. W ostatnich kilku latach autorki tego artykułu poświęciły szereg prac problemom krytycznego myślenia i krytycznego słuchania. Niniejszy tekst podejmuje zagadnienie słuchania (głównie woli słuchania) jako wyzwania dla edukacji w dzisiejszej, jakościowo nowej sytuacji, gdy systemy edukacyjne na wielką skalę inkorporują nauki kognitywne i inne powstające i zbiegające się dyscypliny naukowe, jak również technologie cyfrowe, w tym w szczególności sztuczną inteligencję.

Obecność tych czynników stawia różnorodne teorie i praktyki edukacyjne wobec nowych wyzwań. Wiele z nich dotyczy słuchania i woli słuchania, a niektóre, szczególnie te związane ze sztuczną inteligencją i z rozumieniem funkcjonowania ludzkiego mózgu, mają charakter bezprecedensowy i wymagają poważnych badan w zakresie zagadnień etycznych, społecznych, politycznych, ekonomicznych i innych, aż po najbardziej fundamentalne kwestie filozoficzne. Autorki rozważają niektóre spośród tych problemów, głównie w kontekście kwestii słuchania i woli słuchania.

Biorąc pod uwagę możliwość dalszego rozwoju sztucznej inteligencji i przekonanie wielu badaczy, że niebawem dorówna ona człowiekowi lub nawet zastąpi go w wykonywaniu wielu czynności uważanych dotąd za wykonywane wyłącznie przez człowieka, autorki zwracają uwagę na potrzebę dalszych badań nad kondycją ludzką, szczególnie w obszarach etyki i duchowości. Uważają one też, że istnieje pilna potrzeba dalszego zgłębiania problemu wartości życia, które na naszej planecie jest obecnie własnością organizmów ludzkich i nie-ludzkich, lecz w przyszłości – potencjalnie – również istot stworzonych przez ludzi (sztucznej inteligencji). W tym kontekście szczególnie wartościowa wydaje się zasada szacunku dla życia (wszelkiego życia) w sformułowanej przez Alberta Schweitzera.

Nadaje to nową wagę edukacji jako narzędziu wykorzystywanemu przez ludzkość w drodze z przeszłości w przyszłość, a także większą wartość woli słuchania, jak i słuchaniu w ogóle.

Słowa kluczowe: badania interdyscyplinarne, edukacja, etyka, myślenie krytyczne, nauki kognitywne, słuchanie, słuchanie krytyczne, systemy edukacyjne, sztuczna inteligencja, wola słuchania, szacunek dla życia, życie

Kontakt: Margaret A. Goralski, Strategy and Entrepreneurship Department, Quinnipiac University, School of Business, 275 Mount Carmel Avenue, Hamden CT 06518-1908, USA; Krystyna Górniak-Kocikowska, Professor Emerita, Philosophy Department, Southern Connecticut State University, 501 Crescent Street, New Haven, CT 06515, USA
Tel. (Margaret A. Goralski) +1 2035826559; (Krystyna Górniak-Kocikowska) +1 2033926777
E-mail: (Margaret A. Goralski) margaret.goralski@quinnipiac.edu; (Krystyna Górniak-Kocikowska) Gorniakk1@southernct.eduPliki do pobrania:

» 125_Goralska_Gorniak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887