zobacz powiększenie


ETHOS Rok 32 2019 nr 2(126)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 32

2019 nr 2(126)

 

 

MUZYCZNOŚĆ

 

 

 

SŁUCHANIE MUZYKI

WARUNKI MOŻLIWOŚCI

 

 

 

DŹWIĘK I OBRAZ

DOŚWIADCZAJĄC DUCHA

 

 

 

W STRONĘ MUZYCZNOŚCI DZIEŁA LITERACKIEGO

 

 

 

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II

INSPIRACJE

 

 

MYŚLĄC OJCZYZNA...

 

 

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

 

  • Angelika MOSKAL – O wizualności rzeczywistości (rec. Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje, red. M.T. Kociuba, A. Sajur, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017)
  • Mariusz ZEMŁO – System wartości współczesnej młodzieży. W poszukiwaniu przyczyn przemian społecznych (rec. J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018)
  • Propozycje „Ethosu” (Z. Zarębianka, Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych, Pasaże, Kraków 2018; Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików, oprac. M. Sobieraj, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa 2019)

 

 

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

  • Noty o autorach
  • Contents


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887