zobacz powiększenie


Jerzy W. GAŁKOWSKI – Wyzwanie tej ziemi. Refleksje na kanwie poematu Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna...”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Jerzy W. GAŁKOWSKI – Wyzwanie tej ziemi. Refleksje na kanwie poematu Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna...”

 

Tekst zawiera rozważania autora na temat znaczenia ojczyzny i wolności oraz miejsca człowieka w świecie, inspirowane poematem Karola Wojtyły Myśląc Ojczyzna... Utwór ten odczytany jest przez pryzmat myśli filozoficznej Karola Wojtyły i nauczania Jana Pawła II, przy czym podkreślona zostaje komplementarność optyki filozoficznej i poetyckiej.

 

Słowa kluczowe: poezja Karola Wojtyły, ojczyzna, wolność, człowiek, język

 

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
https://www.kul.pl/prof-dr-hab-jerzy-galkowski-biogram,art_2989.htmlPliki do pobrania:

» Galkowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887