zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-2-126-10Maciej T. KOCIUBA – Fotokompozycje Ryszarda Horowitza: Obraz jako struktura holistyczna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Maciej T. KOCIUBA – Fotokompozycje Ryszarda Horowitza: Obraz jako struktura holistyczna

DOI 10.12887/32-2019-2-126-10

 

Artykuł jest próbą interpretacji fotografii Ryszarda Horowitza. Autor tekstu stawia tezę, że dzieła fotografika są złożonymi strukturami tworzącymi zintegrowane całości. Wiele jego prac składa się z kilku elementów wizualnych w przemyślany sposób ze sobą zestawionych. Siła ich oddziaływania nie sprowadza się jedynie do efektu wizualnego, lecz tkwi głębiej, w złożonych relacjach obrazowych i semantycznych, które zachodzą między ich elementami składowymi. Autor artykułu stosuje własną, holistyczną metodę interpretacji, polegającą na ukazaniu, w jaki sposób poliikoniczna, czyli złożona z wielu elementów kompozycja tworzy zintegrowaną całość. Taka hermeneutyka dzieła plastycznego Horowitza służyć ma ostatecznie odnalezieniu w jego twórczości racjonalnego rdzenia oraz systemu centralnych kategorii i znaczeń.

 

Słowa kluczowe: Ryszard Horowitz, fotografia, fotokompozycja, alegoria, symbol, obraz, poznanie obrazowe, holizm

 

Autor wyraża podziękowanie Ryszardowi Horowitzowi za udzielenie zgody na wykorzystanie jego dzieł jako ilustracji do niniejszego artykułu.

 

Kontakt: Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
E-mail: teodor@bacon.umcs.lublin.pl
Tel. 81 5372855
https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1202,pl.htmlPliki do pobrania:

» Kociuba.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887