zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-2-126-05Krzysztof MORACZEWSKI – Słuchanie muzyki i jego społeczne a priori


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Krzysztof MORACZEWSKI – Słuchanie muzyki i jego społeczne a priori

DOI 10.12887/32-2019-2-126-05

 

Artykuł poświęcony jest rozpatrzeniu społeczno-kulturowych wyznaczników aktu słuchania muzyki. Wyznaczniki te analizowane są na czterech zasadniczych poziomach: (1) poziomie habitusu muzycznego jako efektu społecznego procesu muzykalizacji; (2) poziomie behawioralnie określonych sposobów słuchania; (3) poziomie aksjologicznego zorientowania aktu słuchania oraz (4) poziomie pojęciowej organizacji aktu słuchania.

 

Słowa kluczowe: kultura, muzyka, kultura muzyczna, słuchanie, socjalizacja, enkulturacja, habitus

 

Kontakt: Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznań
E-mail: kmoracz@amu.edu.pl
Tel. 61 8292130
https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=2333Pliki do pobrania:

» Moraczewski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887