zobacz powiększenie


ETHOS Rok 32 2019 nr 3(127)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 32

2019 nr 3(127)

PIĘKNO

 • Od Redakcji – Piękno, „ja” i wspólnota (P.M.) 
 • From the Editors – Beauty, „Self,” and the Community (P.M.) 
 • JAN PAWEŁ II – „Piękno waszym powołaniem otrzymanym od Boga” (Przemówienie z okazji jubileuszu artystów, Watykan, 18 II 2000)
 • JOHN PAUL II – „Beauty is the vocation bestowed on you by God” (Address for the Jubilee Celebration for Artists, Vatican, 18 February 2000)

ODNALEŹĆ FUNDAMENT PIĘKNA

UTRWALIĆ PIĘKNO

PIĘKNO – CZYLI DOBRO

DOTKNĄĆ TAJEMNICY PIĘKNA

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Ks. Sławomir NOWOSAD – Uniwersytet musi się wyróżniać (rec. M.W. Roche, Realizing the Distinctive University: Vision and Values, Strategy and Culture, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2017)
 • Ks. Damian BEDNARSKI – Konferencje polskich ojców soborowych (rec. M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2019)
 • Jakub GUŻYŃSKI – Postliberalizm. Perspektywa teologiczno-polityczna (rec. J. Milbank, A. Pabst, The Politics of Virtue: Post-liberalism and the Human Future, Rowman & Littlefield, London–New York 2016)
 • Dawid WINCLAW – Jak kształtować umiejętność dociekania filozoficznego? (rec. Ł. Krzywoń, Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2019)
 • Propozycje „Ethosu” (C. Norwid, Vade-mecum. Transliteracja autografu, oprac. M. Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018; Jarosław Merecki SDS, Osoba i dobro. Szkice o filozofii i teologii osoby Karola Wojtyły–Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II KUL–Wydawnictwo KUL, Lublin 2019)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Dorota CHABRAJSKA – Góral. Ku strukturze głębokiej piękna

BIBLIOGRAFIA 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887