zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-16Imelda CHŁODNA-BŁACH – Rola uniwersytetu w kulturze. Ujęcie filozoficzno-kulturowe


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule ukazano, jaką rolę uniwersytet pełni w kulturze. W dzisiejszych czasach, kiedy z jednej strony zauważamy kryzys wiedzy humanistycznej, a z drugiej strony umasowienie szkolnictwa wyższego, problematyka ta nabierają szczególnego znaczenia. Autorka podkreśla humanistyczną funkcję uniwersytetu w społeczeństwie i kulturze. Funkcja ta odwołuje się do personalistycznych podstaw uczelni i nadaje sens pełnionym przez nią zadaniom: rozwijaniu nauki i nauczania, kształtowaniu inteligencji, kształceniu zawodowemu, upowszechnianiu wiedzy i promowaniu kultury. Podejmowane rozważania koncentrują się na następujących zagadnieniach: (1) filozoficznym ujęciu człowieka i kultury z perspektywy antropologicznej; (2) filozofii jako podstawowej formie poznania naukowego i jej funkcji w edukacji uniwersyteckiej; (3) refleksji nad instytucją uczelni, zwłaszcza współczesnej uczelni katolickiej.

Słowa kluczowe: kultura, osoba, edukacja, uniwersytet, filozofia, antropologia filozoficzna

Kontakt: Katedra Filozofii Kultury i Sztuki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: imeldach@kul.lublin.pl
https://www.kul.pl/imelda-chlodna-blach,art_7483.htmlPliki do pobrania:

» CHLODNA.BLACH.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887