zobacz powiększenie


Andrzej JAROSZYŃSKI, Myśląc Ojczyzna: Słowo dyplomaty


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej przedstawia osobiste poglądy byłego polskiego dyplomaty dotyczące pojęcia ojczyzny oraz jego doświadczenie patriotyzmu. Autor opisuje ewolucję swojego rozumienia tożsamości narodowej, poczynając od swojego doświadczenia ojczyzny w komunistycznej Polsce i analizując jego rozwój aż do czasu, kiedy po roku 1989 reprezentował Polskę jako dyplomata. W podsumowaniu rozważa kwestię narodowości jako osobistej tożsamości.

Słowa kluczowe: Polska, ojczyzna, tożsamość narodowa i indywidualna, opozycja wobec komunizmu, dyplomacja

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ajaroszynski@o2.pl
Tel. 81 4453218Pliki do pobrania:

» JAROSZYNSKI.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887