zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-11Jacek MYDLA – „Maleństwa – tylko one się liczą”. Wątki trudnej prokreacji i nadziei we współczesnym północnoirlandzkim thrillerze kryminalnym


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł odnosi pojęcie nadziei do prokreacji i bada, w jaki sposób współczesny kryminał (ściślej: thriller kryminalny) północnoirlandzki przedstawia postaci matek, ojców i dzieci. W głównej części artykułu, autor omawia temat „trudnej prokreacji” w serii powieściowej autorstwa Claire McGowan, w której główną postacią jest psycholog-kryminalista Paula Maguire i gdzie jednym z zasadniczych wątków jest nieplanowana i niechciana ciąża. 

Słowa kluczowe: Irlandia Północna, thriller kryminalny, wojna domowa (the Troubles), ciąża, macierzyństwo, nadzieja

Kontakt: Zakład Teorii Literatury i Kultury, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec 
E-mail: jacek.mydla@us.edu.pl
http://www.ikila.us.edu.pl/index.php/pracownicy/item/695-jacek-mydlaPliki do pobrania:

» MYDLa.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887