zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-03Krzysztof NAPORA – „A może jest jeszcze nadzieja...” (Lam 3:29). Zniszczenie, cierpienie i nadzieja w Księdze Lamentacji


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Wśród ksiąg Starego Testamentu, ukryta nieco w cieniu Proroctwa Jeremiasza, Księga Lamentacji jawi się jako utwór zupełnie wyjątkowy. W żadnej innej spośród ksiąg biblijnych obraz zniszczenia kraju i miasta oraz portret ludzkiego cierpienia nie splatają się ze sobą w sposób bardziej sugestywny. Ruiny i ból tworzą przejmujący pejzaż odmalowany kunsztownym rytmem hebrajskiej poezji żałobnej (qinah) i wyśpiewany głosami pięciu pieśni tworzących księgę. Wyjątkowość księgi nie polega jednak wyłącznie na plastycznym opisie cierpienia i zniszczeń. Opis ten staje się tłem, na którym redaktor Lamentacji szkicuje niezwykły traktat, próbując na nowo stawiać tradycyjne pytania dotyczące Boga, człowieka, sensu cierpienia i źródeł nadziei. Autor niniejszego opracowania analizuje kolejno obrazy zniszczenia i cierpienia ludzi dotkniętych dramatem wojny zawarte w wybranych fragmentach Księgi Lamentacji oraz stara się zidentyfikować elementy teologicznej refleksji redaktora księgi. W kontekście opisanego dramatu jednym z najważniejszych motywów tej refleksji wydaje się motyw nadziei. 

Słowa kluczowe: Księga Lamentacji, nadzieja, Niewola Babilońska, Jerozolima

Kontakt: Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych, Instytut Nauk Teologicznych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: naporus@gmail.com
https://pracownik.kul.pl/krzysztof.napora/o_mniePliki do pobrania:

» Napora.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887