zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-08Grażyna OSIKA – Nadzieja na nadzieję. W poszukiwaniu homo esperans


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Rozważania skupiają się na opisie fenomenu nadziei jako orientacji pozwalającej człowiekowi radzić sobie z niepewnością przyszłości i zmierzają do wypracowania nowych odniesień oraz nowego układu znaczeń pomocnych we wskazaniu warunków, które muszą zostać spełnione, by człowiek mógł osiągnąć stan nadziei. W badaniach wykorzystano analizę teoretyczną, w tym koncepcje doświadczeń szczytowych stworzoną przez Abrahama Maslowa oraz koncepcję doświadczeń optymalnych wypracowaną przez Mihaly’ego Csikszentmihalyiego. Fenomen nadziei opisano ze szczególnym uwzględnieniem „procesu”, którego jest ona rezultatem. 

Słowa kluczowe: nadzieja, koncepcja doświadczeń szczytowych, Maslow, koncepcja doświadczeń optymalnych, Csikszentmihalyi, „przepływ”

Kontakt: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, ul. Roosevelta 26-28, Budynek A, pokój 219, 41-800 Zabrze
E-mail: grazyna.osika@polsl.pl
Tel. 32 2777323
https://scholar.google.pl/citations?user=UBcL3bMAAAAJ&hl=enPliki do pobrania:

» Osika.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887