zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-07Ryszard STRZELECKI – Nadzieja chrześcijańska w świecie ponowoczesnym. Istota – utrata – przywracanie. Refleksja kulturoznawcza


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Problematyka artykułu dotyczy nadziei chrześcijańskiej, jej utraty oraz warunków przywracania. Podstawą rozważań jest źródłowe rozumienie nadziei obecne w encyklice Benedykta XVI Spe salvi. Przedmiotem nadziei chrześcijańskiej jest depozyt wiary, w tym kwestia rzeczy ostatecznych. Nadzieja wymaga zatem uznania obiektywności rzeczywistości doczesnej i eschatologicznej. Podmiotem nadziei jest zwrócony ku Transcendencji homo viator, a elementy ją współtworzące to ukierunkowanie woli przez podmiot oraz jego udział we wspólnocie. Czynniki dekonstrukcji mogą dotyczyć jednego lub wszystkich elementów struktury nadziei. W artykule omówione zostało zjawisko dekonstrukcji nadziei w różnych wymiarach kultury współczesnej. Refleksja końcowa dotyczy kwestii przywracania nadziei, które dokonać się może na drodze przeciwnej wobec dekonstrukcji, a zatem poprzez odzyskanie wiary. Podstawą takiego zwrotu może stać się wskazanie św. Augustyna: aby wierzyć w Boga, trzeba wpierw wierzyć Bogu, czyli realizować dobro wspólne, uznawać osobową godność człowieka i transcendentną wartość ludzkiego życia.

Słowa kluczowe: nadzieja chrześcijańska, osoba, Bóg, ponowoczesność, teologia apofatyczna, sekularyzm, postsekularyzm, wola, eschatologia, wiara, wspólnota, personalizm

Kontakt: Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
E-mail: rjstrzel@ukw.edu.pl
Tel. 52 3220355
https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/ryszard_strzelecki/zyciorys-naukowy/Pliki do pobrania:

» Strzelecki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887