zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-15Andrzej Szostek – Uniwersytet jako miejsce kształtowania osoby i wspólnoty w ujęciu Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Pierwsza część artykułu zawiera przypomnienie Karola Wojtyły koncepcji kształtowania osoby i wspólnoty zawartej w studium Osoba i czyn. Kluczowe znaczenie dla tej koncepcji ma kategoria wolności jako samostanowienia poprzez odniesienie do prawdy oraz kategoria uczestnictwa jako tego wymiaru ludzkiej osoby, poprzez który współtworzy ona wraz z innymi wspólnotę osób (communio personarum) i w jej ramach dojrzewa do swej osobowej pełni. W drugiej części artykułu omówiono szczególne wskazania, jakie św. Jan Paweł II – w oparciu o swoje bogate doświadczenie uniwersyteckie – kierował do świata akademickiego. Specyficzne dla uniwersytetu są, zdaniem autora artykułu, trzy takie wskazania: bezinteresowne poszukiwanie prawdy, służba człowiekowi oraz otwarcie na Boga. Papież dopomina się o respekt dla tych znamion uniwersytetu, ponieważ wszystkie one dobrze służą kształtowaniu osoby we wspólnocie, a wszystkie zdają się być dziś zagrożone.

Słowa kluczowe: wolność, prawda, wspólnota osób, uniwersytet, nauka, wychowanie

Kontakt: Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
E-mail: arszost@kul.plPliki do pobrania:

» SZOSTEK.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887