zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-06Ireneusz ZIEMIŃSKI – Między nadzieją a rozpaczą. Doświadczenie wieczności


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Istnieją dwa główne sposoby doświadczenia czasu – jako siły niszczącej ludzkie życie i jako trwania, które opiera się zmianie i śmierci. W artykule opisuję ten drugi model, w ramach którego możliwe jest doświadczenie chwil wieczności, polegających na doznaniu niezmiennego trwania własnego bytu. Mając wszak nadzieję na określone dobro (lub oczekując go) człowiek w jakiejś mierze już je posiada; w ten sposób nadzieja (i oczekiwanie) okazują się uobecnieniem przyszłości, która – mając dopiero nadejść – już jest doświadczana jako realna i aktualnie obecna. Podobnymi chwilami wieczności, tyle że negatywnymi, są takie doświadczenia, jak fizyczny ból, psychiczne cierpienie czy rozpacz. W takich przypadkach człowiek ma poczucie, że czas się zatrzymał, wobec czego życie zamienia się w niemożliwe do pokonania, wieczne piekło. Opisane przykładowo chwile wieczności są jedyną formą życia wiecznego dostępną człowiekowi na ziemi; mogą one jednak również stanowić punkt wyjścia do konstruowania (filozoficznych czy religijnych) modeli życia wiecznego po śmierci.

Słowa kluczowe: czas, wieczność, nadzieja, rozpacz, ból, nuda, cierpienie

Kontakt: Instytut Filozofii i Kognitywistyki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, ul. Krakowska 71/79, 71-017 Szczecin
E-mail: Ireneusz.Zieminski@univ.szczecin.pl
http://zieminski.whus.pl/Pliki do pobrania:

» Zieminski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887