zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-13Gerald J. Beyer – Józef Tischner: Kapelan Solidarności i filozof nadziei


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Poświęcenie, z jakim Józef Tischner sprawował posługę duszpasterską, i jego oddanie sprawie Solidarności czynią zeń znakomity przykład zaangażowanego filozofa chrześcijańskiego, który dawał świadectwo Ewangelii poprzez swoją pracę badawczą oraz działalność na rzecz przemian społecznych. Dokonany przez niego opis etyki solidarności, postawy, która przyczyniła się do obalenia reżimu komunistycznego w Polsce, pozwala również lepiej zrozumieć moralne podstawy demokracji. Niniejszy artykuł skupia się przede wszystkim na rozwijanej przez Tischnera antropologii teologicznej i jej związkach z jego koncepcjami zmiany społecznej oraz cnoty nadziei. W artykule omówiono najpierw wybrane wątki refleksji Tischnera dotyczącej nadziei, a następnie ukazano sposób, w jaki refleksja ta oraz jego poglądy dotyczące osoby ludzkiej doprowadziły go do uznania walki bez przemocy (nonviolence) za środek umożliwiający dokonanie istotnej i trwałej zmiany w społeczeństwie. W artykule zestawiono również idee Tischnera z koncepcjami dwudziestowiecznego teologa amerykańskiego Reinholda Niebuhra. Podobnie jak Tischner, Niebuhr wywarł znaczący wpływ społeczny, lecz jego bardziej pesymistyczny pogląd na naturę nie pozwolił mu uznać metod wolnych od przemocy za skuteczne w walce o sprawiedliwość. Myśl Niebuhra może stanowić interesujący kontrapunkt dla stanowiska Tischnera, uwydatniając obecny w jego myśli związek między nadzieją, osobą ludzką i zmianą społeczną.
Słowa kluczowe: Józef Tischner, nadzieja, zmiana społeczna, antropologia teologiczna, solidarność, Reinhold Niebuhr
Kontakt: Department of Theology and Religious Studies, Villanova University, Saint Augustine Center 229, 800 Lancaster Avenue, Villanova, Pennsylvania 19085, USA
Email: gerald.beyer@villanova.edu
Tel. +1 610 5197696


Pliki do pobrania:

» BEYER.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887