zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-17Dmytro SHEVCHUK, Współczesny uniwersytet: Tradycja, która buduje przyszłość


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Odrzucając głoszoną dziś często tezę o upadku tradycji uniwersytetu, autor artykułu podkreśla konieczność oparcia wizji przyszłości tej instytucji na refleksji o jej przeszłości. Na podstawie analizy zarówno historycznych modeli uniwersytetu (średniowiecznej korporacji uczonych, uniwersytetu państwowego, uniwersytetu Humboldtowskiego), jak i jego współczesnych koncepcji (np. tak zwanego uniwersytetu przedsiębiorczego), wskazuje on potrzebę znalezienia równowagi między tradycją akademicką a odpowiadaniem na bieżące wyzwania polityczne, gospodarcze i kulturalne, a także między potrzebami tracących suwerenność państw narodowych a wymogami globalnego rynku. Odwołując się do prac autorów takich, jak Jaroslav Pelikan, Bill Readings, Burton R. Clark, Michael Barber, Katelyn Donnelly, Saada Rizvi, Alasdair MacIntyre i Martha Nussbaum, autor przedstawia uniwersytet jako instytucję, w której tradycja służy budowaniu przyszłości i która prowadzi własną politykę kulturową mającą na celu obronę wolności.
Słowa kluczowe: kryzys uniwersytetu, transformacja uniwersytetu, szkolnictwo masowe, saga organizacyjna, wolność akademicka
Kontakt: Prorektor ds. Nauki i Nauczania, Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, ul. Seminarska 2, 35800 Ostrog, Ukraine
E-mail: dmytro.shevchuk@oa.edu.ua


Pliki do pobrania:

» SHEVCHUK.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887