Dorota CHABRAJSKA – Fenomen rozmowy


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej zawierający próbę filozoficznej rekonstrukcji koncepcji rozmowy zobrazowanej przez René Magritte’a w cyklu L’art de la conversation i zestawiający tę koncepcję z pojmowaniem rozmowy jako serii aktów komunikacji, charakterystycznym dla czasów współczesnych i przekładającym się na sposób uprawiania filozofii i humanistyki, przede wszystkim zaś na jego postępującą formalizację.

Słowa kluczowe: René Magritte, L’art de la conversation, rozmowa, osoba, dialogiczność, początki filozofii, historia humanistyki, akt komunikacji, Markus Werner

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=204  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887