zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-06Witold P. GLINKOWSKI – Dialogiczne i dramatyczne oblicze domu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Współczesna filozofia dialogu, a zwłaszcza wywodząca się z niej, zaproponowana przez Józefa Tischnera „filozofia dramatu”, czynią z pojęcia domu specyficzny użytek. Dom nie jest w nich traktowany jako materialny obiekt, lecz ujawnia swój sens jako pozostający w ścisłej korespondencji z ludzką egzystencją. 
Eksplikacje poszczególnych sensów domu nie sprowadzają się do ujawnienia jego różnych właściwości lub funkcji, które spełnia. Najgłębsze sensy domu nie wyczerpują się w planie jego bytu lub „bycia”, niepodobna też zamknąć ich w horyzoncie użytkowania. Sensy te stają się czytelne nie tylko za sprawą ich użytkowania przez człowieka, który – jak u Heideggera – byłby zainteresowany „prawdą bycia”. 
Dla filozofów dialogu oraz w filozofii dramatu ważne okazują się interpersonalne relacje – i to właśnie w ich perspektywie, a nie w perspektywie utylitarnych weryfikacji tego, co „poręczne”, może być realizowana wiarygodna i niepoddana uprzedmiotawiającej redukcji eksplikacja pojęcia domu, mogą zostać ujawnione poszczególne konstytuujące go warstwy i odcienie znaczeniowe. Dopiero dialogicznie objawiające się „bycie obecnym” człowieka jako partnera współuczestniczącego w spotkaniu może odsłonić całe spektrum sensu składające się na pojęcie domu.

Słowa kluczowe: filozofia dialogu, filozofia dramatu, miejsce, przestrzeń, dom

Kontakt: Katedra Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
E-mail: witoldpiotrporycki@o2.pl
Tel. 508084712; 42 6356129
http://filozof.uni.lodz.pl/staff/dr-hab-witold-glinkowski-prof-ul/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887