zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-12Sylwia Iwanek – Powtórne stworzenie świata. Koncepcja ludzkiego domu w pismach Stanisława Vincenza


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autorka omawia koncepcję ludzkiego domu przedstawioną w pismach Stanisława Vincenza, szczególnie zaś w pierwszym tomie tetralogii Na wysokiej połoninie zatytułowanym Prawda starowieku. Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób obraz domu wpisany jest w koncepcję ludzkiego świata jako rodziny, gdzie człowiek nie jest wyalienowany, lecz przeciwnie – z całym uniwersum łączą go głębokie więzy. Refleksja o domu staje się zatem punktem wyjścia rozważań o miejscu człowieka w świecie. Bohater prozy Vincenza nigdy nie czuje się podmiotem niezależnym i nieuwarunkowanym, lecz wie, że jego życie i działania wpisują się w historię całego świata i ludzkości. Ma też świadomość, że to, co naturalne, wpisane jest w nadnaturalny porządek kosmosu będącego dziełem Stwórcy. Obraz domu ukazany przez Vincenza staje się również swego rodzaju lustrem, w którym mogą przejrzeć się współczesne społeczeństwa stechnicyzowane.

Słowa kluczowe: dom, rodzina, transcendencja, Platon, sacrum, mit, naturalny, nadnaturalny, Nietzsche

Kontakt: Katedra Literatury XX Wieku, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
E-mail: sylwia.iwanek@gmail.com  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887