zobacz powiększenie


Bronisław JAKUBIEC SDS – Rówieśnicy


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W okolicznościowym eseju autor przywołuje swoją rozmowę z Ritą M. Mastalski, córką Karola Hagenhubera, szkolnego kolegi Karola Wojtyły. Ojciec Karola Hagenhubera był właścicielem kawiarni w Wadowicach, którą w roku 1999 podczas pielgrzymki do Polski wspominał w czasie wizyty w rodzinnym mieście papież Jana Paweł II. Rita M. Mastalski opowiada o przyjaźni swojego ojca z Karolem Wojtyłą i o późniejszych kontaktach Jana Pawła II z jej rodziną

Słowa kluczowe: biografia Karola Wojtyły, Karol Hagenhuber, historia Wadowic, Jan Paweł II

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453217  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887