zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-07Dobrosław KOT – Obcy w domu. Pomiędzy swojością a innością


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Funkcja domu bywa w filozoficznych analizach sprowadzana do chronienia, a sam dom przeciwstawiany jest światu. Opozycje dom–świat oraz swoje–obce wyznaczają główne napięcia w myśleniu o domu. Celem niniejszego szkicu jest ukazanie, że to, co inne i obce, jest obecne w samych fundamentach domu. Inny i Obcy nie stanowią dla domu zewnętrznego zagrożenia, lecz coś, bez czego myślenie o domu jest niemożliwe. W stronę Innego prowadzą z domu liczne tropy. Szkic ten to próba prześledzenia najważniejszych z nich. 

Słowa kluczowe: dom, zamieszkiwanie, swoje, swojość, swojskość, Inny, Obcy, dom–świat, polityki migracyjne, polityki zamieszkiwania

Kontakt: Katedra Filozofii, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16, pok. 44c, 31-510 Kraków
E-mail: dobrokot@interia.pl
Tel. 12 2937572  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887