zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Dom istoty rozumnej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej zawiera refleksję nad pojęciem domu zainspirowaną poglądami filozoficznymi Rogera Scrutona. Tworzenie domu ukazane zostało jako działanie uniwersalne, charakterystyczne dla człowieka – istoty rozumnej, która dostosowując otoczenie do swoich potrzeb i siebie do otoczenia, szczególne znaczenie przypisuje sądom dotyczącym piękna. W tekście omówiono również pojęcie oikofilii (miłości do domu), stanowiącej podstawę troski o wspólnotę oraz o środowisko naturalne, a także postawiono pytania dotyczące racjonalności codziennych praktyk człowieka związanych z kształtowaniem otoczenia.

Słowa kluczowe: Roger Scruton, racjonalność, sąd estetyczny, piękno, oikofilia, wspólnota, środowisko

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Tel. 81 4453218
E-mail: ethos@kul.lublin.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887