zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-05Eleonore Stump – Odkupienie w ujęciu Akwinaty


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Nauka o Odkupieniu stanowi centralną doktrynę chrześcijaństwa. Współczesna filozofia religii nie poświęciła jej jednak dotychczas wiele uwagi – częściowo dlatego, że najlepiej znana jest bezrefleksyjna wersja tej doktryny, obfitująca w problemy filozoficzne i teologiczne. W artykule zaprezentowana została alternatywna wersja nauki o Odkupieniu, zaczerpnięta z dzieł Tomasza z Akwinu, przedstawiono argumentację na rzecz jej trafności i spójności, a także wykazano, że nie powoduje ona trudności związanych z wersją bezrefleksyjną.

Artykuł stanowi tłumaczenie tekstu Atonement according to Aquinas (Philosophy and the Christian Faith, red. T.V. Morris, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1988, s. 61-91). Przekładu dokonano za zgodą autorki.

Kontakt: Department of Philosophy, Saint Louis University, 3800 Lindell Blvd., St. Louis, MO 63108, USA
E-mail: eleonore.stump@slu.edu
https://www.slu.edu/colleges/AS/philos/site/people/faculty/Stump/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887