zobacz powiększenie


Ethos 33 (2020) nr 3 (131)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 33

2020 nr 3(131)

RZECZY

NAMYSŁ NAD SENSEM RZECZY

MÓWIĄ POECI

RZECZ W POWIEŚCI

RZECZY W KULTURZE

KU RZECZY NIEMATERIALNEJ

ODCZYTAĆ NA NOWO
Wokół spuścizny Karola Wojtyły – Jana Pawła II

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Jacek WOJTYSIAK – W obronie intuicjonizmu etycznego (rec. A. Szutta, Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2018)
  • Łukasz LIBOWSKI – Rozum kochający, serce myślące (rec. I. Dudkiewicz, ks. Andrzej Szostek, Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie, Wydawnictwo Więź, Warszawa 2018)
  • Propozycje „Ethosu” (I. Ziemiński, Religia jako idolatria. Esej filozoficzny o nieuchronności elementów idolatrycznych w religii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020; D. Kot, Tratwa Odysa. Esej o uchodźcach, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020)

SPRAWOZDANIA

  • Piotr JASZCZAK, Iwona JĘDRZEJEWSKA – (Konferencja Literatura dokumentu osobistego: studia przypadków, KUL, Lublin, 15 IX 2020)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

  • Patrycja MIKULSKA – Rzecz. Czym jest?

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887