zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-3-131-09Tomasz GARBOL – „Bruzda losów w dłoni.” O materialistycznym aspekcie poezji Zbigniewa Herberta


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł dotyczy materialistycznego aspektu twórczości Zbigniewa Herberta. Herbert studiował filozofię u Henryka Elzenberga, inspirując się jego rozumieniem materializmu w twórczości Lukrecjusza oraz odnajdywaniem przez Elzenberga nawiązań do Lukrecjusza u Pascala. Z lektury pism Bolesława Micińskiego pochodzi Kartezjański wątek refleksji Herberta – zwłaszcza jako czytelnika Szekspira – nad myślną obroną człowieka przed grozą natury. Materialistyczny aspekt twórczości Herberta jest zagadnieniem ważnym dla zrozumienia jej całości, a nie tylko utworów powstających w latach studiów filozoficznych poety.

Słowa kluczowe: Herbert, materializm, Lukrecjusz, Pascal, Kartezjusz, Szekspir

Artykuł powstał w związku z pracami badawczymi prowadzonymi w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej” (NPRH 2ah 15005283) – w szczególności w związku z przygotowaniem studium Zbigniew Herbert. Poezja zobowiązań, w: Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej, t 2, Literatura polska po 1945 roku – kierunki, idiomy, paradygmaty, red. A. Bielak, Ł. Tischner, Wydawnictwo UJ, Kraków 2020, s. 189-220.

Kontakt: Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: tomasz.garbol@kul.pl
Tel. 81 4453052
ORCID: 0000-0001-5411-0780
https://www.kul.pl/pracownicy,art_143.html  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887