zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-3-131-08Bernadetta KUCZERA-CHACHULSKA – Drzewa (i liście) w ostatnich wierszach Mickiewicza


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W szkicu podjęta została refleksja nad motywem drzew w późnej twórczości lirycznej Adama Mickiewicza. Najwięcej uwagi poświęcono dwuwersowi Uciec z duszą na listek… Analiza tego utworu, połączona z konfrontacją występujących w nim motywów z motywem drzewa zawartym w innych wierszach Mickiewicza, prowadzi do odsłonięcia natury (drzew) jako zasadniczego artystycznego nośnika wątków przemiany, nieskończoności i duchowości.

Słowa kluczowe: Mickiewicz, poezja, drzewo, liście, przeobrażenie.

Kontakt: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
E-mail: bernchach@gmail.com 
Tel. 603274038 
https://ibl.waw.pl/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887