zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-3-131-06Andrzej MARYNIARCZYK – Rzecz w ujęciu metafizycznym


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule omówione zostały transcendentale „rzecz” (łac. res) i wiedza, którą komunikuje ono o tym, co realnie istnieje. Autor na wstępie zauważa, że przeciwstawianie rzeczy osobom, przedmiotów podmiotom, tego, co nieożywione temu, co ożywione, wprowadza dualistyczną wizję świata i stanowi przeszkodę w budowaniu wiedzy o całej rzeczywistości, wiedzy niemającej zarazem charakteru redukcjonistycznego, czyli będącej głównym celem poznania metafizycznego. Przypomniany został kanon klasycznych transcendentaliów (byt, rzecz, jedno, coś odrębne, prawda, dobro i piękno), które odsłaniają powszechne, a zarazem konieczne właściwości tego, co realnie istnieje, a jako wyrażenia językowe naprowadzają na rozumiejące widzenie tych właściwości. 

Byty realne zawsze posiadają swą indywidualną istotę i są treściowo określone. Każdy realny byt jest układem określonej treści determinowanej proporcjonalnym do niej istnieniem, źródłem określonych praw, przedmiotem ujęć poznawczych, podmiotem doznań i działań. Istnieje zawsze jako konkret mający swą indywidualną istotę, która jest ściśle określona pod względem treści. Tę powszechną i konieczną dla każdego realnego bytu właściwość wyraża transcendentale „rzecz”. 

Słowa kluczowe: transcendentalia, metafizyka, rzecz, prawda, dobro, prawo tożsamości, prawa bytu

Kontakt: Katedra Metafizyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: maryniar@kul.pl 
Tel. 81 4454387
https://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-andrzej-maryniarczyk-sdb,art_1986.html
https://orcid.org/0000-0001-6535-5089.  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887