zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-3-131-17Percy B. SHELLEY – O życiu (tłum. D. Chabrajska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przekład eseju Percy’ego B. Shelleya On Life. Podstawa przekładu: The Prose Works of Percy Bysshe Shelley from the Original Editions, red. R. Herne Shepherd, Chatto & Windus, London 1906, t. 2, s. 174-179. Przypisy pochodzą pod tłumacza.Pliki do pobrania:

» Shelley_caly.plik.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887