zobacz powiększenie


ETHOS Rok 33 2020 nr 4 (132)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 33

2020 nr 4(132)

WŁADZA

RELIGIA I WŁADZA

CZŁOWIEK WOBEC WŁADZY

W KONFRONTACJI Z „WŁADZĄ LUDOWĄ”

POLITYKA A WŁADZA

INTERPRETUJĄC WŁADZĘ

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Jarosław MERECKI SDS – O dziedzictwie i hipotece pontyfikatu Jana Pawła II (rec. Johannes Paul II. Vermächtnis und Hypothek eines Pontifikats, red. S. Goertz, M. Striet, Herder, Freiburg–Basel–Wien 2020)
  • Tomasz GARBOL – Tolkien a teologia (rec. P.A. Gruszczyński, Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Ocena w świetle teologii katolickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018)
  • Witold NOWAK – Ku odpowiedzialności za rozwój technologii (rec. K. Michalski, Technology Assessment. Ocena technologii – nowe wyzwania dla filozofii nauki i ogólnej metodologii nauk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020)
  • Propozycje „Ethosu” (Historia filozofii, t. 1-3, red. ks. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020; A.M. Wierzbicki, Stąd i stamtąd, Znak, Kraków 2020)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887