zobacz powiększenie


Ethos 33, no. 4 (132) (2020)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

CONTENTS

Ethos 33, no. 4 (132) (2020)

POWER AND AUTHORITY

RELIGION AND POWER

IN THE FACE OF POLITICAL POWER

CONFRONTING ‘PEOPLE’S POWER’

POLITICS AND POWER

INTERPRETING POWER

KAROL WOJTYŁA – JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

  • Jarosław M e r e c k i, On the Legacy of John Paul II and the Troublesome Aspects of His Pontificate (review of Johannes Paul II. Vermächtnis und Hypothek eines Pontifikats, ed. by Stephan Goertz and Magnus Striet, Freiburg, Basel and Wien: Herder Verlag, 2020)
  • Tomasz G a r b o l, Tolkien and Theology (review of Piotr Anicet Gruszczyński’s Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena: Ocena w świetle teologii katolickiej, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018)
  • Witold N o w a k, Towards the Responsibility for the Development of Technology (review of Krzysztof Michalski’s, Technology Assessment: Ocena technologii; Nowe wyzwania dla filozofii nauki i ogólnej metodologii nauk, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020)
  • Books recommended by Ethos (Historia filozofii, vols. 1–3, edited by Stanisław Janeczek and Anna Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020; Alfred M. Wierzbicki, Stąd i stamtąd, Kraków: Znak, 2020)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887