zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-06Marek M. DZIEKAN – Czy Prorok Muḥammad był królem? ʿAlī ʿAbd ar-Rāziq i „musayṭir”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł poświęcony jest szczegółowym aspektom problemu natury władzy sprawowanej przez Proroka Muḥammada w kontekście tekstu koranicznego i jego interpretacji przez rozmaitych komentatorów Koranu i badaczy islamu od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Centrum analizy stanowi dysputa wokół terminu „muṣayṭir” (Koran, 88,22), a punktem wyjścia są rozważania o naturze władzy w islamie autorstwa egipskiego myśliciela ʿAlego ʿAbd ar-Rāziqa (1888-1966) zawarte w jego kontrowersyjnej pracy Al-Islām wa-uṣūl al-ḥukm (Islam and the Foundations of Political Power). Pierwsza część opracowania poświęcona jest ʿAbd ar-Rāziqowi i jego książce, obejmując między innymi przekład kluczowego dla niniejszego opracowania fragmentu pracy. Część druga koncentruje się na terminie „muṣaytir” i problemach dotyczących jego rozumienia w świetle zarówno przekładów Koranu na różne języki europejskie, jak i opracowań badaczy muzułmańskiej myśli politycznej z Zachodu i świata islamu. Analiza ta ukazuje, jak skomplikowane mogą być problemy związane z przekładem pojedynczych słów tekstu koranicznego, co prowadzi do wątpliwości dotyczących podstawowych zasad funkcjonowania cywilizacji arabsko-muzułmańskiej.

Słowa kluczowe: ʿAlī ʿAbd ar-Rāziq, islam, polityka, władza polityczna, władza religijna, sekularyzm, muṣayṭir, król

Kontakt: Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 59a, 90-131 Łódź
E-mail: marek.dziekan@uni.lodz.pl
Tel. 42 6354232
ORCID: 0000-0003-0291-2997
http://kbwipa.wsmip.uni.lodz.pl/wydzial/kierownik  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887