zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-11Barbara GUTKOWSKA – Ku odrzuceniu „erenburgowatości”. Sławomir Mrożek wobec PRL-u w tekstach autobiograficznych


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule dokonano analizy autobiograficznych wypowiedzi Sławomira Mrożka na temat jego relacji z władzami PRL-u: od współbrzmienia z głosem władzy, poprzez podjęcie gry z cenzurą i obnażanie propagandowych wmówień za pomocą paraboli, symboli, aluzji i parodii, do taktycznego balansowania między Polską a Zachodem po wyjeździe z kraju na stałe w roku 1963 oraz zerwania w 1968 roku związków z PRL-em przez wydanie oświadczenia potępiającego wejście wojsk polskich wraz z wojskami Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Przedmiotem opisu są również oceny Mrożka dotyczące wprowadzenia stanu wojennego oraz przemian politycznych po 1989 roku.

Słowa kluczowe: Sławomir Mrożek, autobiografizm, władza, PRL

Kontakt: Redakcja kwartalnika „Ethos”, Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-612 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453217  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887