zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-13Krystyna LATAWIEC – „Kostne światowidy”. Funkcjonariusze aparatu przemocy w wybranych spektaklach teatralnych


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule omówiono zachowania funkcjonariuszy komunistycznego państwa pokazane w trzech sztukach teatralnych. Dwie z nich to spektakle telewizyjne: Norymberga Wojciecha Tomczyka (2006) oraz Kontrym Marka Pruchniewskiego i Marcina Fischera (2011). Trzecie z wybranych do analizy przedstawień, Kochałam Bogdana W., zrealizował Paweł Kamza w nowohuckiej Łaźni Nowej (2006), położonej blisko miejsca śmierci młodego człowieka od kuli kapitana SB w roku 1982. Negatywni bohaterowie historii PRL-u nie wykazują cech demonicznych, lecz są przedstawiani jako ludzie przeciętni, kierujący się ambicjami osobistymi i zawodowymi. Wykonują posłusznie pracę na rzecz państwa, którego celem była pełna kontrola nad społeczeństwem. Aktorska konkretyzacja postaci odsłania psychologiczne i intelektualne cechy funkcjonariuszy. Dzięki przedstawieniom takim, jak omawiane w artykule realizacje, odbiorca uzyskuje wgląd w zamknięte środowisko komunistycznych służb państwowych. 

Słowa kluczowe: teatr polityczny, funkcjonariusz komunistyczny, wykonanie aktorskie, Teatr Telewizji 

Kontakt: Katedra Literatury Polskiej XX-XXI wieku i Krytyki Artystycznej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E-mail: krystyna.latawiec@up.krakow.pl
Tel. 12 6626146
https://ifp.up.krakow.pl/pracownicy-up/latawiec-2/
http://www.latawiec.krakow.pl/index.php?topic=start  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887