zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-18Krzysztof LOSKA – Kultura filmowa w okupowanej Korei w latach 1910-1945


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Wychodząc z założenia, że japoński kolonializm nie ograniczał się do podboju militarnego, lecz wiązał się z realizacją określonego projektu kulturowego, zmierzającego do stworzenia panazjatyckiej wspólnoty politycznej, autor artykułu zamierza wykazać, że kino stanowiło jedno z podstawowych narzędzi pozwalających na propagowanie wizji nowego porządku w Azji Wschodniej. Analizując kulturę filmową okresu kolonialnego (1910-1945), zwraca uwagę na ukryte sprzeczności wewnątrz pozornie homogenicznego projektu, uwzględnia szereg aspektów wykraczających poza treść i formę dzieła, jak system produkcji i dystrybucji (np. współpraca wytwórni japońskich z koreańskimi), organizacja pokazów, recepcja (głosy krytyków), wpływ czynników politycznych (cenzury, prawa filmowego) oraz oddziaływanie społeczne. Przedmiotem analizy są zarówno filmy dokumentalne, jak i fabularne – zwłaszcza promujące ochotniczą służbę w armii cesarskiej – które nie pozostawiają wątpliwości co do propagandowego charakteru ówczesnej produkcji.

Słowa kluczowe: kolonializm, kultura filmowa, II wojna światowa, kino koreańskie, okupacja japońska

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Filmu, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
E-mail: krzysztof.loska@uj.edu.pl
Tel. 12 6645607
https://film.uj.edu.pl/kadra/pracownicy/krzysztof-loska
https://orcid.org/0000-0003-4078-798X  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887