zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-19Mateusz NIEĆ – Mitologia populizmu w Wystarczy być Jerzego Kosińskiego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule autor przedstawia koncepcję mitologii Rolanda Barthesa we własnej interpretacji, którą nazywa mitologią polityczną. Odwołując się do tej koncepcji, poddaje analizie dwie książki: Kariera Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza i Wystarczy być Jerzego Kosińskiego, które – zdaniem krytyków i literaturoznawców – powiązane są ze sobą. Uwagę koncentruje na noweli Wystarczy być, traktując pracę Dołęgi-Mostowicza jako tło interpretacji mitologicznej powieści Kosińskiego. Omawia mitologiczne odczytanie tego utworu w kontekście ideologii populistycznej, którą łączy z refleksją demokratyczną. Ukazuje również tworzenie się mitu wokół wyobrażenia ogrodu.

Słowa kluczowe: mit, polityka, literatura piękna, powieść polityczna, populizm 

Kontakt: Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
E-mail: mateusz.niec@z.wroc.pl 
https://www.ignatianum.edu.pl/osoby/zobacz/8
ORCID: 0000-0002-0879-682X  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887