zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-14Wojciech WOJTYŁA – Podmiot społeczny jako przestrzeń samostanowienia. Personalistyczne podstawy samorządności


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor artykułu prowadzi rozważania nad zagadnieniem podmiotowego wymiaru samorządności. Nawiązuje zwłaszcza do przemyśleń Karola Wojtyły – Jana Pawła II i Władysława Stróżewskiego. Najpierw przedstawia koncepcję samostanowienia osoby ludzkiej, dostrzegając w niej ontologiczne założenie samorządności. Następnie poddaje refleksji zagadnienie podmiotu społecznego jako przestrzeni personalistycznej interpretacji fenomenu samorządności. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że warunkami rozwoju samorządności są demokracja oraz podejmowanie wysiłku na rzecz umacniania wymiaru samostanowienia osoby. 

Słowa kluczowe: osoba, autonomia, demokracja 

Kontakt: Katedra Teorii i Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
E-mail: w.wojtyla@uthrad.pl
http://old.uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=8996
Orcid: 0000-0002-5482-705X  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887