zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-09Szymon Wróbel – Michela Foucaulta krótka historia zbawienia. Na marginesie Wyznań ciała


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł stanowi próbę przemyślenia działa Michela Foucaulta. Pretekstem do tego nowego odczytania jest publikacja czwartego tomu Historii seksualności dotyczącego statusu cielesności i pragnienia we wczesnym chrześcijaństwie. Autor artykułu stawia tezę, że dzięki Wyznaniom ciała widzimy „innego” Foucaulta: nie tylko autora książek na temat nowoczesności czy wykładowcę w Collège de France, ale archiwistę, dokumentalistę w wąskim znaczeniu tego terminu. W tym kontekście autor artykułu próbuje także wyprowadzić kilka wniosków metodologicznych na temat genealogii jako pracy zmierzającej nie tyle do odtworzenia historii idei, ile do rozważenia pewnych pól problemowych z perspektywy antyfenomenologicznej. Na zakończenie autor stara się odpowiedzieć na pytanie o ontologiczny status ciała w dziele Foucaulta.

Słowa kluczowe: archeologia, cielesność, dziewictwo, genealogia, grzeszność, małżeństwo, zbawienie

Kontakt: Laboratorium Techno-humanistyki, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
E-mail: wrobelsz@gmail.com
http://th.al.uw.edu.pl/index.php/laboratorium/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887