zobacz powiększenie


ETHOS Rok 34 2021 nr 1 (133)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 34

2021 nr 1(133)

GŁUPOTA

GŁUPSTWO DLA POGAN?


KU KONCEPTUALIZACJI GŁUPOTY


GŁUPOTA A ŻYCIE


KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II

INSPIRACJE


MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Agnieszka LEKKA-KOWALIK – Okiełznać głupotę (rec. B. Brożek, M. Heller, J. Stelmach, Szkice z filozofii głupoty, Copernicus Center Press, Kraków 2021)
  • Marek BERNACKI – Cisza wokół Miłosza? (rec. Czesław Miłosz. Bibliografia przedmiotowa 1932-2020. Wybór, oprac. A. Fiut, E. Pasterski i in., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020)
  • Jacek L. ŁAPIŃSKI – Informacja, czyli: Co, dlaczego i co dalej? (rec. S. Zięba, Informacyjny wymiar wszechświata, życia i człowieka, PWN, Warszawa 2020)
  • Propozycje „Ethosu” (J.W. Gałkowski, Dobro wspólne a polityka, Instytut Jana Pawła II – Wydawnictwo KUL, Lublin 2020; Michel Houellebecq, Niepogodzony. Antologia osobista 1991-2013, tłum. M. Froński, S. Żuchowski, W.A.B, Warszawa 2021)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887