zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-1-133-05Piotr BRIKS – Głupi, głupszy… bezbożny. O rozumieniu głupoty w Biblii hebrajskiej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł stanowi omówienie pojęcia głupoty w Biblii hebrajskiej, gdzie jest ono ujmowane w wielu aspektach: etycznym, prawnym, społecznym, religijnym; stosunkowo najrzadziej występuje w odniesieniu do braku wiedzy. O niezwykłej różnorodności fenomenów głupoty świadczy między innymi bogactwo terminów, które zostały użyte dla jej określenia. W artykule omówione zostały te najczęściej występujące w tekstach biblijnych: „ᵓĕwîl” („ᵓĕwīlî”, „ᵓiwweleṯ”), „nāḇāl” („neḇālāh”), „kesîl” („kesîlûṯ”, „kislāh”) oraz pochodne od rdzenia „sḵl” (formy czasownikowe, rzeczowniki „sāḵāl”, „siḵlûṯ”). Wspólnym mianownikiem różnie nazywanej i rozumianej głupoty jest w Tanach działanie wbrew jakiemuś porządkowi, ładowi, harmonii, dobru – a te dla Izraelitów nie tylko pochodziły od Boga, ale były wręcz Jego emanacją. Głupota traktowana jest zatem w Biblii hebrajskiej jako zachowanie negatywne, o niszczycielskiej sile, a nawet jako zaburzenie tego, co dla poszczególnego człowieka i dla całości Izraela najważniejsze – jego relacji z JHWH.

Słowa kluczowe: głupota, Biblia, Stary Testament, Tanach, mądrość

Kontakt: Instytut Historyczny, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin
E-mail: piotr.briks@usz.edu.pl
https//orcid.org/0000-0001-7929-2840Pliki do pobrania:

» Briks.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887