zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-1-133-13Barbara CHYROWICZ – O bezmyślności


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest próbą pokazania, że bezmyślność, rozumiana jako zasadniczy brak umiejętności wchodzących w skład cnoty kardynalnej roztropności, sprawia, że ogarnięty nią człowiek przestaje być panem własnego życia i działania. Intelektualny potencjał człowieka to nie tylko wrodzone mu talenty, to przede wszystkim zdolność do autorefleksji pozwalająca człowiekowi poznać samego siebie, realistycznie oceniać własne możliwości i obierać w życiu cele, które jest on w stanie zrealizować. Refleksja nad własnym życiem i działaniem nie jest zatem domeną intelektualistów, lecz podstawowym wymogiem wobec rozumnego ze swej istoty człowieka. Jej zaniechanie okazuje się w ludzkim życiu dramatyczne, ponieważ sprawia, że nie odkrywamy swojej moralnej tożsamości.

Słowa kluczowe: bezmyślność, krótkowzroczność, naiwność, lekkomyślność

Artykuł powstał w oparciu o fragment mojej książki Widok stąd (B. Chyrowicz, Widok stąd. Dlaczego działamy tak, a nie inaczej?, Znak, Kraków 2021, s. 446-455).

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: https://www.kul.pl/kontakt,art_22576.html
Tel. 81 4454382
https://www.kul.pl/barbara-chyrowicz,1378.html
ORCID: 0000-0002-0919-3844Pliki do pobrania:

» Chyrowicz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887