zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-1-133-23Maria FILIPIAK – „Cóż cenniejszego niż mądrość?” (Mdr 8,5)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na temat mądrości, głupoty i sposobów jej unikania. Wykaz obejmuje wypowiedzi z lat 1978-2021.

Słowa kluczowe: mądrość, roztropność, rozumność, głupota, naiwność, błazeństwo, bezmyślność

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453217  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887