zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – „Samotnie i wśród ciemności”…


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autorka powraca do lektury Rozprawy o metodzie Kartezjusza (analizując zwłaszcza jej słynne początkowe zdania) oraz zastanawia się nad inspiracją, jaką może zaczerpnąć z tego siedemnastowiecznego dzieła dzisiejszy czytelnik, doświadczający chaosu opinii, argumentów oraz licznych konfliktów społecznych, kulturowych i politycznych. Zestawiając Rozprawę z dwudziestowieczną pracą Paula K. Feyerabenda Przeciw metodzie, autorka wskazuje na wspólne – i być może utopijne, lecz wciąż istotne – przesłanie tych dwóch z pozoru antagonistycznych książek: aby nauka, a także inne przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju wiedzy, mogły realizować swoje cele, należy „zostawić je w spokoju”, umożliwić im działanie w wolności od jakichkolwiek rozproszeń i nacisków.

Słowa kluczowe: René Descartes, Paul K. Feyerabend, metoda, rozwój nauki, wolność

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=203
Tel. 81 4453218  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887