zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-1-133-10Przemysław ROTENGRUBER – Oblicza głupoty. O wiedzy niemądrej i roztropnej niewiedzy


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Czym jest głupota? Co odróżnia głupotę od twórczego szaleństwa? Czy bez niego możliwa jest mądrość? Pytania te od niepamiętnych czasów przykuwają uwagę naukowców, filozofów i poetów. Niestety, ich wysiłki są niezadowalające. Choć przybywa dysertacji dotyczących tego zagadnienia, nie czynimy (znaczących) postępów w kultywowaniu mądrości ani przynajmniej w unikaniu głupoty. Artykuł ma dwa cele. Pierwszym z nich jest przypomnienie, że ani nauka, ani filozofia nie są w stanie dać ostatecznej odpowiedzi na pytanie o to, jak mamy postępować, by uniknąć błędów dotyczących naszych życiowych wyborów. Owszem, nauka wyposaża nas we – wciąż nową – wiedzę o świecie, filozofia natomiast uczy konsekwencji w myśleniu. Tymczasem to nie wystarcza. Tak nauka, jak i filozofia oferują bowiem konkurencyjne rozwiązania. Dlatego drugim celem artykułu jest obrona twórczego szaleństwa, rozumianego jako zapomniany komponent życiowej mądrości. Mądrość ta, w przeciwieństwie do wiedzy książkowej, nie jest dostępna inaczej niż jako rezultat indywidualnych poszukiwań. Żaden naukowiec ani filozof jej za nas nie poszuka.

Słowa kluczowe: głupota, twórcze szaleństwo, wiedza, racjonalność proceduralna, mądrość

Kontakt: Pracownia Performatyki, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, ul. Szamarzewskiego 89A, 60-568 Poznań
E-mail: proten@amu.edu.pl
Tel. 61 8292229
http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/pracownicy/przemyslaw-rotengruber/Pliki do pobrania:

» Rotengruber.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887