zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-1-133-09Marcin T. Zdrenka – Gra niemądrych pozorów. Jak nie ujmować i opisywać głupoty


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł stanowi przegląd najnowszej, głównie rodzimej literatury poświęconej głupocie. Zestawienie nie jest wyczerpujące, może jednak posłużyć do zidentyfikowania czterech typów „radzenia sobie” badaczy z problematyką głupoty czy też czterech typów prac, w których problematyka ta jest podejmowana: dzieła „encyklopedyczne”, prace jedynie pozornie traktujące o głupocie, teksty szafujące głupotą jak bronią retoryczną oraz takie, które głupotę próbują oswajać. Zestawienie służy sformułowaniu czterech przestróg, które winny wzmagać naszą czujność wobec głupoty, chociaż ostatecznie nie są w stanie przed nią uchronić.

Słowa kluczowe: głupota, morozofia, encyklopedia, retoryka, nieswoistość głupoty, przestrogi

Kontakt: Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
E-mail: Marcin.Zdrenka@umk.pl
Tel. 56 6113661
https://www.filozofia.umk.pl/instytut/pracownicy-2/pracownicy/?id=2400900Pliki do pobrania:

» Zdrenka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887