zobacz powiększenie


ETHOS ROK 34 2021 NR 2 (134)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 34

2021 nr 2(134)

JęZYK

WYPOWIEDZIEĆ TRANSCENDENCJĘ

ZROZUMIEĆ JĘZYK

POSTACIE SŁOWA

MOWA SZTUKI

NOWE JĘZYKI?

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II

INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Milena CYGAN – Romantyczna ideologia (rec. S. Pieróg, Pokusa ideologii. Studia i szkice o filozofii polskiej epoki romantyzmu, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2020)
  • Ryszard STRZELECKI – O osobowym wymiarze teatru (rec. W. Kaczmarek, Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020)
  • Janusz MARIAŃSKI – Polska młodzież wobec wartości i norm (rec. M. Zemło, Aksjonormatywne orientacje uczniów szkół ponadpodstawowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,  Białystok 2019)
  • Propozycje „Ethosu” (Osoba – wspólnota – wartości. Personalizm Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. A. Lekka-Kowalik, G. Barth, K. Guzowski, B. Sipiński, Instytut Jana Pawła II KUL – Wydawnictwo KUL, Lublin 2021; A. Grodecka, Wiersze znad palety. Twórczość poetycka artystów polskich XIX i XX wieku, słowo / obraz terytoria, Gdańsk, 2020)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887