zobacz powiększenie


ETHOS 34, NO. 2 (134) (2021)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

CONTENTS

Ethos 34, no. 2 (134) (2021)

LANGUAGE

SPEAKING OUT THE TRANSCENDENCE

TO UNDERSTAND LANGUAGE

THE SHAPES OF WORDS

ART SPEAKS

NEW LANGUAGES?

KAROL WOJTYŁA—JOHN PAUL II

INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

  • Milena  C y g a n, A Romantic Ideology (review of S. Pieróg’s Pokusa ideologii: Studia i szkice o filozofii polskiej epoki romantyzmu, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2020)
  • Ryszard  S t r z e l e c k i, On the Aspect of ‘Person’ in the Theatre (review of Wojciech Kaczmarek’s Osoba na scenie: Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020)
  • Janusz  M a r i a ń s k i, Polish Youth Confronting Values and Norms (review of M. Zemło’s Aksjonormatywne orientacje uczniów szkół ponadpodstawowych,  Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019)
  • Books recommended by Ethos (Osoba – wspólnota – wartości. Personalizm Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. A. Lekka-Kowalik, G. Barth, K. Guzowski, B. Sipiński, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL and Wydawnictwo KUL, 2021; A. Grodecka, Wiersze znad palety. Twórczość poetycka artystów polskich XIX i XX wieku, słowo / obraz terytoria, Gdańsk, 2020)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887